Tag Archives: Supalak G. Khundee

เส้นเขตแดนสยามประเทศ/ Boundaries of Siam

BOOK REVIEW สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี และ อัครพงษ์ ค่ำคูณ ผู้กล่าวอ้างว่ามีความใกล้ชิดเส้นเขตแดนมากกว่าใคร เพราะพากันมีบ้านอยู่แถวๆนั้น ได้รวมเล่ม “เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา” เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสร้าง “ตัวตน” หรือ ตามศัพท์ของศาสตราจารย์ ธงชัย วินิจจะกูลว่า “ภูมิกายา” ของไทยว่าเป็นมาอย่างไร ปัญหาเรื่องเขตแดนกลายเป็นความขัดแย้งในยุคหลังสงครามเย็นระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านด้วยสาเหตุหลายประการ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเช่นกรณีของไทยและลาว อีกส่วนหนึ่งก็เป็นความจงใจเช่นในกรณีของไทยกับกัมพูชา แต่ความขัดแย้งนั้นดังที่บรรณาธิการ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการของเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่า สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สุภลักษณ์ ได้ศึกษาและประมวลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเส้นเขตแดนระหว่างไทยและลาวพบว่าเส้นเขตแดนระหว่างสองชาติจะมีความชัดเจนมากในสมัยปัจจุบันแต่ปรากฎว่ายังมีอีกหลายจุดที่ยังหาความชัดเจนไม่ได้ โดยเฉพาะบริเวณที่เคยเป็นชนวนสงครามระหว่างสองชาติ อัครพงษ์ ได้นำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเส้นเขตแดนไทยและกัมพูชา ผ่านความหมายและคำจำกัดความของคำว่า เขตแดม พรมแดน และชายแดน โดยอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการปรากฎตัวขึ้นของเส้นเขตแดน การศึกษาเรื่องชายแดนระหว่างไทยกับลาวและกัมพูชานั้นแม้จะปรากฎว่ามีการให้ความสำคัญกับปัญหาในเชิงเทคนิกว่าด้วยการกำหนดเส้นเขตแดน … Continue reading

Posted in book review | Tagged , , , , , | Leave a comment

ฮุนเซ็น: บุรุษเหล็กแห่งกัมพูชา

( For English, please scroll down) เชื่อว่าในช่วงเวลาที่กำลังติดตามข่าวคราวเรื่องกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารระหว่างไทย-กัมพูชา อยู่นั้น อาจจะมีหลายคนที่กำลังคิดถึงฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในฐานะผู้ที่จุดประกายเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว 50 ปีให้ขึ้นสู่ศาลโลกอีกครั้งหนึ่ง จริงๆแล้วเขาคือใครและมีที่มาที่ไปอย่างไรก็น่าจะรู้จักกันเอาไว้ เผอิญว่าไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ  Hun Sen: Strongman of Cambodia  ที่เขียนโดย  Harish Mehta และ Julie Behta และได้พบบทรีวิวหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยโดย สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี เลยนำมาเสนอเอาไว้ที่นี้ ฮุน เซน : บุรุษเหล็กแห่งกัมพูชา สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ที่คนไทยจำนวนหนึ่งเกลียดชังและดูถูกดูแคลน … Continue reading

Posted in book review | Tagged , , , , | 3 Comments