Tag Archives: สมาธิ

บุญทำกรรมแต่ง

พูดถึงเรื่องบุญและกรรม คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะได้ยินสำนวน “บุญทำกรรมแต่ง”  กันมาบ้าง ค้นหาความหมายจากหลายๆที่ก็พบว่าให้ความหมายถึงเอาไว้ว่า บุญหรือบาปที่ทำไว้ในชาติก่อนเป็นเหตุให้รูปร่าง หน้าตาหรือชีวิตของคนเราในชาตินี้สวยงาม ดีชั่ว เป็นต้น  หรืออีกวลีหนึ่งที่มักจะมีการพูดถึงคือ “แล้วแต่บุญแต่กรรม”  ดูเหมือนว่าเวลาสรุปด้วยวลีนี้แล้วเท่ากับคงไม่สามารถทำอะไรอะไรได้อีกเพราะประหนึ่งว่าชีวิตเราได้ถูกกำหนดแล้วอย่างนั้น  ที่เอาเรื่องนี้มาพูดวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ต้องการจะวิเคราะห์ว่า เรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่จริง ใช่ไม่ใช่แต่ประการใด เพียงแต่กำลังจะพูดถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมกันหน่อย  ว่าที่แท้แล้วในทางศาสนาพุทธนั้น “บุญ” คืออะไร หรือการทำบุญที่ถูกต้องแล้วต้องทำอย่างไร และทำบุญแบบไหนที่ได้บุญมากบุญน้อยตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ “ กรรม” ที่แท้แล้วคืออะไร เมื่อวันที่ 22 กรกกฎาคมที่ผ่านมา ตรงกับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสุดท้าย ของคอรส์ปฏิบัติวิปัสสนา เป็นเวลา 5  วันที่มีอาจารย์ฐานันตร์ ปุญญานุภาพ เป็นผู้ถ่ายทอดและชี้นำแนวทางวิปัสสนาให้แก่เหล่าศิษย์ทั้งหลาย ( เรื่องการฝึกปฎิบัติวิปัสสนาดังกล่าวนี้จะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป) ในช่วงสุดท้ายของวันอาจารย์ได้บรรยายธรรมที่นำมาสู่ความกระจ่างแจ้งแก่ใจ ในเรื่องของ “บุญ”ของ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment