Monthly Archives: September 2015

ร้อยแปดเรื่องราวจากชาวแท๊กซี่ (ตอนที่ 3) แรงงานไทยในต่างประเทศ

มาอีกแล้วบทสนทนาดีๆ และเรื่องราวจากชาวแท็กซี่ เรื่องราววันนี้ เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเสียด้วย เมื่อคุยกันไปมาแล้วพบว่า คนขับแท็กซี่คันนี้ เคยเป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ เขาเคยไปทำงานที่ไต้หวัน เกาหลี และ ล่าสุดประเทศสุดท้ายที่เขาเพิ่งกลับมานี้คือ อิสราเอล นับเป็นเรื่องประจวบเหมาะจริงๆ เพราะครั้งหนึ่งในตอนทำงานอยู่ในองค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่งเราเคยทำงานวิจัย เรื่อง แรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอรัฐบาลไทยในการเตรียมตัวและให้การดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศว่าควรจะมีโปรแกรมอะไรบ้าง เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานซึ่งถือเป็นกำลังหลักอีกส่วนหนึ่งในการนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ แต่หลายๆครั้งที่คนงานต้องตกระกำลำบากโดยไม่มีใครดูแลช่วยเหลือ และ เรื่องราวที่พบวันนี้ก็ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวถือเป็นข้อมูลแรงงานในต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถนำมาเปรียบกับการปฏิบัติของไทยต่อแรงงานข้ามชาติได้ด้วยเช่นกัน คนขับแท็กซี่คนนี้เพิ่งกลับมาจากอิสราเอลหมาดๆ ได้ไม่ถึงปี  กลับมาจากอิสราเอลพร้อมกับ การมีแท็กซี่ให้คนเช่า  2  คัน และ ที่นาที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีก  8 ไร่ ที่จริงเขามีแท็กซี่ 3  คัน แต่คันที่เขาขับอยู่เป็นคันที่เขาซื้อก่อนที่จะไปทำงานที่อิสราเอลเพราะก่อนหน้านั้นเขาเคยไปทำงานที่อื่นมาก่อนด้วยคือที่ไต้หวันและเกาหลี ที่อิสราเอล เขาไปทำงานเป็นแรงงานภาคการเกษตร แต่เขามีความรู้ทางช่าง เลยได้งานซ่อมบำรุง … Continue reading

Posted in opinion | Tagged , , , , | Leave a comment