ปกิณกะอาเซียน* ( 1) : อินโดนีเซีย

Unity in Diversity

บูโรพุทโธ ศาสนาสถานทางพุทธในอินโดนีเซีย

บูโรพุทโธ ศาสนาสถานทางพุทธในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย เป็นดินแดนที่มีเกาะมากกว่า 13,466 เกาะ** และในจำนวนนั้นมี 6,000 – 7,000 เกาะ ที่มีคน จำนวน 240 ล้านคนอาศัยอยู่:ซึ่งเป็นจำนวนประชากรที่มากเป็นอันดับ 4 ของโลกหรือเรียกได้ว่าคนในโลกนี้ 30 คนจะมีชาวอินโดนีเซียอยู่ 1 คน ในประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ เป็นที่อยู่ของคนมากกว่า 360 ชาติพันธุ์และมีภาษาที่ใช้พูดกว่า 719 ภาษา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ตะวันตกสุด)ของเกาะสุมาตราตรงสุดยอดปลายแหลมของเกาะคือเขตปกครองพิเศษ อาเจะห์ ที่เป็นที่อยู่ของชาวมาเลย์มุสลิม ที่ภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น “ระเบียงแห่งนครเมกกะ” ( the Veranda of Mecca) และห่างออกไปเป็นระยะทางประมาณ 5,200 กิโลเมตรทางตะวันออกสุดของประเทศคือปาปัว ซึ่งอีกครึ่งหนึ่งของเกาะนี้คือประเทศปาปัวนิวกินี คนเป็นที่อยู่ของคนผิวดำ และยังเป็นชนเผ่าที่ยังมีคนแต่งตัวดัวยร่างกายเปล่าเปลือยที่มีเพียงเครื่องปกปิดอวัยวะเพศเท่านั้น ซึ่งถือเป็นความต่างชนิดสุดขั้วและเวลาของอาเจะห์กับปาปัวก็ต่างกันถึง 3 เขตเวลาหรือ 3 ชั่วโมง และในแต่ละพื้นที่ของอินโดนีเซียชาติที่มีมากกว่า 360 ชาติพันธุ์นั้นล้วนแต่มีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกิน ภาษา หรือความเชื่อ ทว่า อินโดนีเซียกลับสามารถรวมเป็นชาติเดียวกันได้และมีความภูมิใจที่จะนำเสนอจุดขายของประเทศคือ “เป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลาย” ( Unity in Diversity)

แม้ว่า อินโดนีเซียมีเกาะนับหมื่นๆเกาะ และมีคนอาศัยอยู่ในเกาะต่างๆประมาณ 6 พันถึง 7 พันเกาะ แต่ เกาะชวา ซึ่งมีพื้นที่เพียง 7% ของพื้นที่อินโดนีเซียทั้งหมดกลับมีคนอาศัยอยู่ถึง 140 ล้านคน หรือ 60 % ของประชากรทั้งหมดอยู่ที่นี่ รวมทั้ง กรุงจาการ์ต้า เมืองหลวงก็อยู่บนเกาะนี้ด้วย และจาการ์ตาจัดเป็นเมืองที่ประชากรมากที่สุดในบรรดาเมืองหลวงทั้งหมดในอาเซีย คือ 10.2 ล้านคน (ปี 2014)และหากเป็นจาการ์ตารวมกับปริมณฑลเข้าไปด้วยก็จะเป็นมหานครที่ใหญ่ที่เรียกว่า Jabodetabek*** ที่มีประชากรอาศัยอยู่ ถึง 28 ล้านคน มีความหนาแน่นของพื้นที่ต่อประชากรถึง 14.000 กว่าคนต่อตารางกิโลเมตร

ดนตรีที่ใช้ในการเล่นหนังตะลุง หรือ Wayang Kulit

ดนตรีที่ใช้ในการเล่นหนังตะลุง หรือ Wayang Kulit

ก่อนที่จะมาเป็นอินโดนีเซีย ดินแดนแถบนี้แบ่งแยกกันไปเป็นอาณาจักรใหญ่น้อยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย เนื่องจากผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ๋ที่มาจากขี้เถ้าจากภูเขาไฟและน้ำทะเลทำให้ที่นี่กลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาได้เพราะเป็นแหล่งเครื่องเทศที่สำคัญที่ดึงดูดให้ชาวยุโรป และพ่อค้าชาติต่างๆ เข้ามาค้าขาย ในขณะที่ชาวจีนและชาวอาหรับหรืออาณาจักรอื่นๆต่างต้องการแค่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า แต่ชาวดัชต์ (เนเธอแลนด์/ฮอลแลนด์)ไม่ได้ต้องการแค่การค้าขายสินค้าและเครื่องเทศตามปกติแต่ต้องการครอบครองทั้งหมดจึงยึดดินแดนแถบนี้เอาไว้เป็นอาณานิคมของตนเอง กว่าที่จะรวมชาติประกาศเป็นประเทศอินโดนีเซียได้ ที่นี้ก็ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของเนเธอร์แลนด์ถึงกว่า 300 ปี

ทุกวันนี้ ประเทศอินอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ดูยิ่งใหญ่กว่าใครในอาเซียน  ไม่ว่าจะขนาดของพื้นที่ หรือ จำนวนประชากรอินโดนีเซียก็มีมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ ในความแตกต่างหลากหลายและไม่ว่าจะหยิบมุมไหนขึ้นมามองหรือพูดถึงก็พบว่าเป็นประเทศที่มีเรื่องให้คาดไม่ถึงอยู่มากมาย อย่างเช่น เป็นประเทศ ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่ก็มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนา (บูโรบูโดร์/ บูโรพุทโธ) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หากไม่นับนครวัดที่กัมพูชาซึ่งเป็นศาสนสถานของพราหมณ์-ฮินดูและพุทธ) และ อินโดนีเซียก็ไม่เหมือนกับอาหรับคือ ไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นรัฐอิสลาม คือ เป็น รัฐโลกวิสัยหรือฆราวาส (secular state) แต่ก็ยอมให้ อาเจะห์ ประกาศใช้กฎหมายอิสลาม (Sharia Law) ในเขตปกครองของอาเจะห์

ในเรื่องของความทันสมัยในการสื่อสาร อินโดนีเซีย จาการ์ต้า เมืองหลวงของมีคนทวีตมากกว่าเมืองใดในโลก มีใช้ เฟซบุ้ค ถึง 64 ล้านคน แต่ว่าในประเทศอินโดนีเซียนั้นยังมีคนอีกประมาณ 80 ล้านคน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีคนกว่า 110 ล้านคนมีรายได้น้อยกว่า 2 เหรียญสหรัฐฯ ( ประมาณ 60 บาทต่อวัน) แต่ในจำนวนนั้นคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เหล่านั้นนับแสนคนที่อยู่ในกลุ่มรายได้น้อยกว่า 60 บาทต่อวันนั้นมีบัญชีเฟซบุ้ค

เรื่องราวที่น่าสนใจในอินโดนีเซียมีอีกมากมาย รู้จักกันไว้เพื่อให้เราได้รู้จักเพื่อนชาวอาเซียนของเราให้มากขึ้น โปรดติดตามต่อไป

* นำเสนอเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของประเทศในกลุ่มอาเซียน
** ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียปี 2012 บอกว่ามี 17,504  เกาะแต่ จากระ GIS  ขององค์การสหประชาติที่สำรวจเมื่อมี 2011  พบว่ามี 13,466 เกาะ
***ชื่อนี้มาจากตัวอักษรสองหรือสามตัวแรกของเมืองดังนี้  Jakarta, Bogor, (Depok), Tangerang and Bekasi.

Advertisements
This entry was posted in general interest and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s