Monthly Archives: January 2015

Are You OK?

OK..  คำที่มีคนพูดกันมากที่สุดในโลกมีที่มีอย่างไร มีคนพยายามอธิบายเอาไว้ลองไปอ่านกันดู จากการค้นคว้าปรากฎว่ามีหลายทฤษฎีมากและได้มีคนรวบรวมเอาไว้จำนวนหนึ่งว่า ” ชาวอินเดียนแดงเผ่า Choctaw มีคำว่า OKEH ซึ่งมีความหมายว่า It is so มีรายงานว่าในช่วงการต่อสู้ที่ นิวส์ออร์ลีน ช่วงปี 1815 Andrew Jackson (ปธน คนที่ 7 ของสหรัฐฯ) ได้เรียนรู้ภาษา Choctaw แล้วชอบคำนี้และได้ใช้คำนี้ด้วย วูดโรว์ วิลสัน ( ปธน คนที่ 28) ก็ได้ใช้คำนี้ในการอนุมัติในเอกสารที่เป็นทางการด้วย ประเทศไลบีเรียมีคำว่า “Oke” ภาษาพม่าก็มีคำว่า “้haokeh” อาจจะเข้ามาในอเมริกาก่อนปี 1840 ที่ในช่วงเวลาใช้กันจนคุ้นเคยกัน … Continue reading

Posted in Article | Tagged , , | Leave a comment