Monthly Archives: December 2013

ปฏิรูปการเมืองไทยต้องเริ่มที่ปฎิรูปตัวเอง

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทย กล่าวคือไม่ว่าการชุมนุมครั้งนี้จะสำเร็จตามการเรียกร้องของผู้ ชุมนุมหรือไม่ก็ตาม แต่คิดว่าการที่คนได้ออกมาเดินบนท้องถนนที่กรุงเทพฯมากมายเป็นประวัติการณ์ รวมกับการชุมนุมในต่างจังหวัด เพื่อออกมาต่อต้าน”ระบอบทักษิณ” นั้นย่อมมีความหมายและไม่สูญเปล่าหากผู้ที่ออกมาจะนำเรื่องเรื่องมาเป็นจุดเริ่มต้นในการนำมาสู่การปฎิบัติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างแท้จริงในอนาคต การออกมาต่อต้าน ” ระบอบทักษิณ” ที่หมายถึงการต่อต้านการคอรัปชั่นที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างมหาศาลทั้งในทางรูปธรรม เช่นการผลาญงบประมาณของชาติไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลและในทางนามธรรมคือการทำให้คนคุ้นเคยกับการคอรัปชันในทุกระดับมองเรื่องโกงกินเป็นปกติวิสัยและขาดหิริโอตัปปะ ในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีคนไทยจำนวนมากมายมหาศาลที่ถึงกับต้องใช้คำเรียกว่า “มวลมหาประชาชน” ที่ไม่ทนกับการโกงกินและรับไม่ได้กับการบริหารประเทศโดยเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งอีกต่อไปจึงพร้อมใจกันออกมามากมายเดินทางอันยาวไกลไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและยินดีออกมาแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันทำงาน โดยส่วนตัวเชื่อว่า ไม่ว่าจะออกกฎหมายมีดีแค่ไหน หากใจคนคิดชั่วก็คงหาทางเลี่ยงกฎหมายจนได้ รัฐธรรมนูญไทยไม่ว่าจะกี่ฉบับก็ตามก็พิจารณาอย่างรอบคอบและมั่นใจว่าดีที่สุดทุกครั้งแต่ก็มีช่องว่างให้ฉีกรัฐธรรมนูญหรือเลี่ยงรัฐธรรมนูญจนได้ทุกครั้ง ดังนั้น ในขณะที่ทุกคนกำลังพุ่งเป้ามาที่การปฎิรูปการเมือง ไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งก็ตาม สิ่งที่ควรจะต้องตระหนักไว้อย่างหนึ่งว่า อันที่จริงเราต้องเริ่มจากการปฏิรูปหรือถึงขั้นปฏิวัติตัวเองด้วยซ้ำ นั่นคือการไม่ดูดายที่จะต่อต้านการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเล็กจะน้อย หรือหันมาดูตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการโกงหรือคอรัปชั่นอะไรหรือเปล่า เริ่มตั้งแต่กรณีเล็กๆน้อยๆ จนถึงระดับใหญ่ เช่น ไม่ลัดคิว ไม่หยิบฉวยของสำนักงานมาให้ส่วนตัว หากขับรถแล้วโดนใบสั่งกรณีเราผิดจริงก็ไม่ควรจะยัดเงินให้ตำรวจเพื่อซื้อความสบายไม่เสียเวลา ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานผู้อื่น ไปจนกระทั่งไม่ยัดเงินเพื่อให้ลูกได้เข้าโรงเรียนที่อยากได้ ไม่ยัดเงินเพื่อแลกตำแหน่ง เราจะยอมรับการโกงแม้เพียงเล็กน้อยว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ ไม่ยอมให้ใครมาจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชาเพื่อมาแลกสิ่งใดๆ และเห็นเรื่องเหล่านี้ก็จะต้องจัดการทำให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเป็นเรื่องเสียหาย คำว่า ” โกงบ้างก็ได้ไม่เป็นไร” ไม่ควรจะเป็นคำพูดที่ติดปากอย่างเป็นธรรมดา … Continue reading

Posted in opinion | Tagged , , | Leave a comment